Loading...

Who are we?

The Youth of Europe is the youth wing of the strongest Montenegrin political party – the Europe Now Movement!. The inaugural congress was held in Podgorica on 4th March 2023. where over 200 young members of the Europe now! Movement from all over Montenegro elected the president – Jelena Milanković, vice presidents – Tamara Crnogorčić, Milivoje Karadžić and Darko Savović, and adopted statutory documents. The Youth of Europe act in accordance with the Statute and The Youth of Europe Manifesto, as well as the Statutory and Programme Documents of the EN! Movement.

YE’s activities are conducted by the Presidency, which, in addition to the President and Vice-Presidents, consists of the Secretary-General, secretaries, coordinators, local coordinators and a member of the EN! Movement’s Presidency in charge of youth policies. At the local level, youth activities are managed by a local coordinator appointed by the Presidency through a public competition.

The Youth of Europe have their own symbol, the logo of blue-gold color of irregular shape in which the letters ME are inscribed for the Montenegrin language verison, and YE for the English language version. All members Europe now! Movement younger than the age of 30 and who accept the provisions of the Statute and the values contained in the Youth of Europe Manifesto have the right to membership in the Youth of Europe.

If you are under 30, and you want to strengthen our team – simply fill out the application form on the website or in our offices and we will contact you!

Presidency of The Youth of Europe

Statute and the Manifesto of The Youth of Europe

@mladievrope

🚀Predstavnici Mladih Evrope, Jelena, Tamara i Luka, uspješno su završili program Advanced Leadership in Politics Institute (@alpi.leaders) u organizaciji @iriglobal. 

Tokom 5 modula trajanja ovog programa unaprijedili su svoje vještine u pregovoranju, zagovaranju, pisanju praktičnih politika, javnom nastupu i upotrebi empirijskih istraživanja u političke svrhe.

Posebnu zahvalnost dugujemo @jovana.dukovic program officer-u, kao i Nenadu Koprivici menadžeru programa, na lijepoj saradnji i profesionalnom odnosu tokom ovog uspješno sprovedenog programa.

#ALPI #IRI
📣 Mladi opozicije i vlasti pokrenuli dijalog o unapređenju položaja studenata u Crnoj Gori
 
Juče je u hotelu CUE, u organizaciji Mladih Evrope, održan okrugli sto na temu “Položaj studenata u Crnoj Gori” na kome su učešće uzeli predstavnici mladih političkih partija vlasti i opozicije. 
 
Uz konstruktivan dijalog, razmjenu mišljenja i stavova cilj je bio doći do zaključaka šta je to što najviše pogađa studentsku populaciju u Crnoj Gori.
 
Kao ključne probleme ističemo model studija 3+2 koji je neophodno reformisati u model koji je usaglašen sa crnogorskim tržištem rada, reforma Programa stručnog osposobljavanja uz donošenje strogih kontrolnih mehanizama, stručna praksa na fakultetima koju je neophodno unaprijediti i sprovoditi u zakonskim okvirima, podrška za uvođenje povremenih i privremenih poslova za studente,  kao i stroža pravila za nostrifikaciju diploma uz formiranje posebnog tijela u okviru institucija sistema koje će vršiti provjeru diploma kako bi se suzbila negativna pojava “lažnih diploma”. 
 
Sagledavajući trenutno stanje, možemo konstatovati da visokoobrazovni sistem treba unaprijediti ako želimo da pratimo trendove razvijenih evropskih država. Svjesni posebnosti uloge koju studenti imaju u društvu, vrijeme je da se da puna podrška studentima u Crnoj Gori, kao i njihovim predstavnicima koji već duže vrijeme ukazuju na probleme među kojima je veći dio njih i pomenut na okruglom stolu. 
 
Aktivnosti će se nastaviti u smjeru konsultacije sa krovnim studentskim tijelima u Crnoj Gori, kao i svim studentima koji imaju kvalitetne incijative. Naš cilj je da preko naših političkih partija uspijemo da se izborimo za rješavanje brojnih problema na koje se čeka godinama.
 
Neka ovo bude samo početak i podsticaj da i ubuduće, model okruglog stola bude praksa naših omladinskih organizacija kao pozitivan primjer međupartijske saradnje u cilju otvaranja i rješavanja problema koji pogađaju crnogorsku državu.
 
Želimo bolju budućnost za sve naše mlade u Crnoj Gori!

Mladi Evrope (PES)
Savjet mladih DPS
Mlade Demokrate (DCG)
Forum mladih URA
Klub mladih DNP
Klub mladih NSD
Omladina Socijaldemokrata (SD)
Mladi SNP
🗣️Učestvovali smo na seminaru "Hajde da razgovaramo o Evropi" u organizaciji Konrad-Adenauer fondacije @kas_podgorica i Crnogorske panevropske unije @cpeu_ _.

Imali smo priliku da razgovaramo i sa ministarskom evropskih integracija Maidom Gorčević na temu "Ideje i vrijednosti Evropske Unije". 🇪🇺

Tokom seminara i zanimljivih debata mladi su postigli konsenzus da je članstvo 🇲🇪 u Evropskoj Uniji apsolutni prioritet naše države.
Mladi Evrope učili o pisanju praktičnih politika ✍🏻

🧮 Tokom vikend obuke članovi Predsjedništva i lokalni koordinatori Mladih Evrope učili su o ciklusu izrade javnih politika i analitičkim postupcima u fazama policy procesa.

📝 Aleksandra Gligorović, predavač na obuci, upoznala nas je i sa procesom formulisanja praktičnih politika kroz izradu policy briefova/memoa i načinima predstavljanja istih donosiocima odluka.