Loading...

Ko smo mi?

Mladi Evrope su omladinska organizacija najjačeg crnogorskog političkog subjekta – Pokreta Evropa sad!. Osnivački Kongres održan je u Podgorici 4. marta 2023. gdje je preko 200 mladih članova Pokreta Evropa sad! iz svih opština Crne Gore izabralo predsjednicu Jelenu Milanković, potpredsjednike Tamaru Crnogorčić, Milivoja Karadžića i Darka Savovića, te izglasalo statutarna dokumenta. Mladi Evrope djeluju u skladu sa Statutom i Manifestom Mladih Evrope, kao i Statutarnim i programskim dokumentima matičnog Pokreta.

Aktivnostima Mladih upravlja Predsjedništvo koje osim predsjednice i potpredsjednika čine generalni sekretar, sekretari, koordinatori, lokalni koordinatori te član Predsjedništva PES-a zadužen za omladinske politike. Na lokalnom nivou aktivnostima Mladih upravlja lokalni koordinator kojeg bira Predsjedništvo putem javnog konkursa.

Mladi Evrope imaju svoj simbol, logo plavo-zlatne boje nepravilnog oblika u kojem su upisana slova ME, odnosno YE za verziju na engleskom jeziku. Svi članovi Pokreta Evropa sad! koji nijesu navršili 30. godinu životu i koji prihvataju odredbe Statuta i vrjednosne odrednice sadržane u Manifestu Mladih Evrope imaju pravo na članstvo u Mladima Evrope.

Ukoliko imaš manje od 30 godina, i želiš da pojačaš naš tim – jednostavno popuni pristupnicu na sajtu ili u našim kancelarijama i kontaktiraćemo te!

Predsjedništvo Mladih Evrope

Statut i Manifest Mladih Evrope

@mladievrope

🚀Predstavnici Mladih Evrope, Jelena, Tamara i Luka, uspješno su završili program Advanced Leadership in Politics Institute (@alpi.leaders) u organizaciji @iriglobal. 

Tokom 5 modula trajanja ovog programa unaprijedili su svoje vještine u pregovoranju, zagovaranju, pisanju praktičnih politika, javnom nastupu i upotrebi empirijskih istraživanja u političke svrhe.

Posebnu zahvalnost dugujemo @jovana.dukovic program officer-u, kao i Nenadu Koprivici menadžeru programa, na lijepoj saradnji i profesionalnom odnosu tokom ovog uspješno sprovedenog programa.

#ALPI #IRI
📣 Mladi opozicije i vlasti pokrenuli dijalog o unapređenju položaja studenata u Crnoj Gori
 
Juče je u hotelu CUE, u organizaciji Mladih Evrope, održan okrugli sto na temu “Položaj studenata u Crnoj Gori” na kome su učešće uzeli predstavnici mladih političkih partija vlasti i opozicije. 
 
Uz konstruktivan dijalog, razmjenu mišljenja i stavova cilj je bio doći do zaključaka šta je to što najviše pogađa studentsku populaciju u Crnoj Gori.
 
Kao ključne probleme ističemo model studija 3+2 koji je neophodno reformisati u model koji je usaglašen sa crnogorskim tržištem rada, reforma Programa stručnog osposobljavanja uz donošenje strogih kontrolnih mehanizama, stručna praksa na fakultetima koju je neophodno unaprijediti i sprovoditi u zakonskim okvirima, podrška za uvođenje povremenih i privremenih poslova za studente,  kao i stroža pravila za nostrifikaciju diploma uz formiranje posebnog tijela u okviru institucija sistema koje će vršiti provjeru diploma kako bi se suzbila negativna pojava “lažnih diploma”. 
 
Sagledavajući trenutno stanje, možemo konstatovati da visokoobrazovni sistem treba unaprijediti ako želimo da pratimo trendove razvijenih evropskih država. Svjesni posebnosti uloge koju studenti imaju u društvu, vrijeme je da se da puna podrška studentima u Crnoj Gori, kao i njihovim predstavnicima koji već duže vrijeme ukazuju na probleme među kojima je veći dio njih i pomenut na okruglom stolu. 
 
Aktivnosti će se nastaviti u smjeru konsultacije sa krovnim studentskim tijelima u Crnoj Gori, kao i svim studentima koji imaju kvalitetne incijative. Naš cilj je da preko naših političkih partija uspijemo da se izborimo za rješavanje brojnih problema na koje se čeka godinama.
 
Neka ovo bude samo početak i podsticaj da i ubuduće, model okruglog stola bude praksa naših omladinskih organizacija kao pozitivan primjer međupartijske saradnje u cilju otvaranja i rješavanja problema koji pogađaju crnogorsku državu.
 
Želimo bolju budućnost za sve naše mlade u Crnoj Gori!

Mladi Evrope (PES)
Savjet mladih DPS
Mlade Demokrate (DCG)
Forum mladih URA
Klub mladih DNP
Klub mladih NSD
Omladina Socijaldemokrata (SD)
Mladi SNP
🗣️Učestvovali smo na seminaru "Hajde da razgovaramo o Evropi" u organizaciji Konrad-Adenauer fondacije @kas_podgorica i Crnogorske panevropske unije @cpeu_ _.

Imali smo priliku da razgovaramo i sa ministarskom evropskih integracija Maidom Gorčević na temu "Ideje i vrijednosti Evropske Unije". 🇪🇺

Tokom seminara i zanimljivih debata mladi su postigli konsenzus da je članstvo 🇲🇪 u Evropskoj Uniji apsolutni prioritet naše države.
Mladi Evrope učili o pisanju praktičnih politika ✍🏻

🧮 Tokom vikend obuke članovi Predsjedništva i lokalni koordinatori Mladih Evrope učili su o ciklusu izrade javnih politika i analitičkim postupcima u fazama policy procesa.

📝 Aleksandra Gligorović, predavač na obuci, upoznala nas je i sa procesom formulisanja praktičnih politika kroz izradu policy briefova/memoa i načinima predstavljanja istih donosiocima odluka.