Nadzorni odbor Pokreta Evropa sad!

Branko Krvavac


Predsjednik Nadzornog odbora

Mirko Đukić


Član Nadzornog odbora

Filip Radulović


Član Nadzornog odbora