USLOVI ONLINE DONACIJE
Ažurirani 20.04.2023. godine

Predmet uslova online donacije

Ovi uslovi prodaje uređuju ugovorni odnos između Pokreta Evropa sad! (u daljem tekstu: Pokret) i Donatora, koji nastaje kad god Donator donira prilog za rad Pokreta ili vođenje kampanje putem e-commerce usluge dostupne na sajtu Pokreta www.evropasad.com, bez obzira da li je Donator pravno ili fizičko lice. Uplatom donacije putem e-commerce usluge Donatr bezrezervno prihvata ovdje navedene uslove online donacije. Pokret zadržava pravo da izmijeni uslove prodaje u bilo kom trenutku radi usklađivanja sa zakonom. U tom slučaju, važeći uslovi će biti oni koji su bili na snazi na datum uplate donacije.

Iznos donacije

Donator fizičko lice može da uplati najviše 5.000 eura, a pravno lice najviše 20.000 eura na godišnjem nivou. Sva plaćanja vršiće se u eurima na redovni ili posebni žiro račun Pokreta.

Ograničenja

Donator ne može biti strano pravno lice ili fizičko lice koje nema crnogorsko državljanstvo. Donatori ne mogu biti druge države, privredna društva i pravna lica van teritorije Crne Gore, fizička lica i preduzetnici koji nemaju biračko pravo u Crnoj Gori, anonimni darodavci, javne ustanove, pravna lica i privredna društava sa učešćem državnog kapitala, sindikati, vjerske zajednice i organizacije, nevladine organizacije, kazina, kladionice i drugi priređivača igara na sreću. Donatori ne mogu biti lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo sa elementima korupcije i organizovanog kriminala.

Korisnički servis

Za sve informacije ili pitanja Donatori mogu kontaktirati Pokret putem e-pošte na: info@evropasad.com.

Plaćanje

Uplata je obavezna u trenutku koriscenja usluge i mora se izvršiti isključivo bankovnom debitnom ili kreditnom karticom, koristeći bezbedni sistem plaćanja SSL protokola kako bi se osiguralo da su preneseni podaci softverski šifrovani i da nijedna treća strana ne može da presretne ove podatke tokom prenosa na mreži.

Odgovornost

Pokret ne može biti odgovoran za bilo kakve incidente ili štetu nastalu upotrebom Internet mreže, poput gubitka podataka, upada, virusa, kvara usluge ili drugih problema van njegove kontrole.

Omogućeni načini plaćanja

Plaćanje donacije je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Hipotekarne banke i obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Provjerite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Zaštita podataka prilikom plaćanja

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda tokenizacije osjetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Pokretu.

AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi sajtovi koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se korisnicima garantuje bezbjednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu vlasnika sajtova a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbjednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mjere bezbjednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osjetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osjetljivi podaci o korisniku kartice tokom cijelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mjestu, tokom komunikacija između sajta i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava korisniku koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtjev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o konverziji plaćanja

„Izjava o konverzijama – Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu kartičnih kuca Visa/Mastercard.”

Zaštita privatnosti

Pokret se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima Donatorima, na način da prikuplja samo osnovne podatke o Donatorima koji su mu nužni za ispunjenje svojih obaveza, i to:

  • Ime i prezime
  • Adresa prebivališta
  • Jedinstveni matični broj
  • Broj lične karte ili pasoša
  • Broj žiro računa
  • Državljanstvo

Svi se podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo licima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla kao i Agenciji za sprječavanje korupcije.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovi uslovi online donacije podliježu crnogorskim zakonima.