Mitove o transparentnom i profesionalnom upravljanju u gradskim preduzećima, koje propagira Ivan Vuković u toku kampanje za svoj, evo već četvrti mandat na čelu Glavnog grada, pobijaju zvanični podaci i stanje u realnosti.

Analizom poslovanja gradskih preduzeća Čistoća, Deponija, Sportski objekti i Vodovod i kanalizacija, dolazimo do zaključka da se iz ovih preduzeća kroz neobjašnjivo rashodovanje izvlačio ogroman novac koji se mogao iskoristiti za povećanje zarada zaposlenima i nova ulaganja.

Nedomaćinsko upravljanje gradskim preduzećima se najbolje može uočiti na primjeru Čistoće, na čijem čelu se nalazi dvostruko osuđivani mober i dugogodišnji funkcioner DPS-a, Andrija Čađenović, a u čijem odboru direktora sjedi Stanislava Martinović, koje je označena kao jedan aktera afere KLAP i Vardar. Tako, ovo preduzeće krije od javnosti svoje izvještaje o poslovanju, podatke o broju zaposlenih i podatke o zaradama javnih funkcionera. Analiza koju smo sproveli pokazuje da je ovo preduzeće neposredno pred izbore 2020. godine, zaposlilo oko 120 radnika posredstvom agencije za ustupanje zaposlenih, čime su se dovijali eksplicitnoj zabrani zapošljavanja u izbornom ciklusu. Sa ovom praksom je nastavljeno i u tekućem izbornom ciklusu, pa je tako ovo preduzeće pred početak kamanje usvojilo novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, koji nije javno objelodanjen, a niti je dostavljen nadležnim institucijama, a kojim se stvaraju preduslovi za novo zapošljavanje. U pogledu stanja finansija, za samo godinu dana od dolaska novog menadžmenta kojeg je imenovao Vuković, gotovina sa kojom je raspolagalo društvo je pala sa pola miliona na dvije stotine hiljada eura, iako je Čistoća u tom periodu duplirala naknade za odvođenje smeća, a samim tim i pojačala svoju prihodnu stranu. Neracionalni rashodi su u prisutni u više segmenata, što ukupno dovodi do alarmantnog pada neto profita.

Predstavljeni podaci su dovoljan razlog da se preispita poslovanje ne samo ovog, već i svih drugih gradskih preduzeća, jer se sa njim upravlja po istoj matrici, tako da ćemo nakon izbora naložiti da se sprovede interna revizija poslovanja u svim ovim društvima, kako bi se utvrdilo stvarno stanje.

Ono što naročito zabrinjava je maćehinski i nehumani odnos menadžmenta prema zaposlenima preduzeća Čistoća, koje u dijelu direktnih izvršilaca posla mahom čine pripadnici romske populacije. Tako, zaposleni Čistoće trpe nevjerovatne pritiske od svojih nadređenih da glasaju za DPS-a, među kojima se nalazi i DPS aktivista Ero Škrijelj, koji je nedavno priveden u policijskoj akciji suzbijanja izbornog inženjeringa i radnji usmjerenih protiv ostvarivanja biračkog prava. Osim što se ucjenjuju i pritiskaju da glasaju za DPS, ovi radnici su i direktno diskriminisani kada je u pitanju ostvarivanje prava na regulisanje stambenog pitanja, jer po tumačenju njihovog izvršnog direktora – samo funkcioneri imaju pravo na rješavanje stambenog pitanja, ali ne i zaposleni.

Za Pokret Evropa sad! je neprihvatljivo saznanje da se zaposleni u nekim gradskim preduzećima tretiraju na nehuman i diskriminitoran način, dok su zaposleni u drugim preduzećima koliko toliko uvaženi od strane svojih nadređenih, naročito kada se u kontekst ovog nejednakog tretmana stavi činjenica da su upravo marginalizovane grupe te koje trpe najlošiji tretman. Cijenimo da se radi o društveno osjetljivoj temi, ali smatramo da se o ovim stvarima treba otvoreno pričati, jer svi bez izuzetka zaslužuju fer i pravičan tretman na radu.

Zato želimo da poručimo svih građanima Podgorice da na sledećim izborima ne biraju samo gradonačelnika i odbornike, već biraju i između loših menadžera i onih koji umiju da im povećaju plate i poboljšaju radni status, kao i nehumanih pojedinaca i onih koji umiju da ih zaštite i uvaže. Izbori 23. oktobra predstavljaju istorijsku šansu da se zaposleni u gradskim servisima oslobode stega političkih pritisaka koji trpe godinama, jer niko nije rođen da bi im neki gradski šerif ucjenjivao karijeru i blagostanje glasanjem za njegovu partiju. Svi ljudi se rađaju slobodni, i zaslužuju slobodu da svojim radom dostojanstveno privređuju za sebe i svoje porodice, bez obzira na to za koga su glasali!

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!