Imam potrebu da rasčistim još jednu stvar u kontekstu očiglednog pokušaja opstrukcije dobijanja IBAR-a od strane većeg broja formalnih ili neformalnih centara moći - Klub PES je dao ogroman doprinos da se dobiju pozitivni izvještaji za IBAR zakone, kako kroz komunikaciju sa Venecijanskom komisijom, tako i kroz komunikaciju sa Vladom. Osim sugestija na medijske zakone, koje smo formulisali sa dobronamjernom zajednicom stakeholdera iz te oblasti, davali smo sugestije i na zakone iz oblasti pravosuđa koji su takođe formulisani uz konsultacije sa dobronamjernim stakeholderima. Sve što radimo radimo isključivo zarad zaštite javnog interesa, a naš rad je marljiv, dobronamjeran i nije bučan jer nas interesuju zdravi rezultati a ne slava. Ako hoćemo kao društvo da idemo naprijed, svi treba da se prihvatimo zadatka davanja konstruktivnog doprinosa našem društvu, naročito u susret velikim trenucima kakav je nesporno dobijanje IBAR-a.

Lako je ćutati i stajati sa strane, kreirati zlonamjerne narative i zadavati udarce onome koji radi ono što je obećao, ali to nije suština državničkog djelovanja.

Link:https://x.com/CarapicVasilije/status/1795799502781055294?t=9m0O1KmR2czltUK81EUD5g&s=19

ZAPRATI NAS NA

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!