Sama činjenica da je Upravni sud postupajući po istoj tužbi, ali od strane drugog lica, u oktobru poništio odluku o izboru Vukovića za gradonačelnika, govori o osnovanosti tužbenih navoda, ali i o tome da je od pravde važnije ko je traži.

Odluka Upravnog suda da odbije moju tužbu obrazložena je time da građani nemaju pravo da pokrenu upravni spor, već u ovom slučaju to mogu učiniti samo odbornički klubovi u sazivu lokalne Skupštine.

Ovakav stav suda trebalo bi testirati i pred daljim instancama, jer čvrsto vjerujem da bi svaki građanin trebalo da osjeti benefite vladavine prava, bez obzira na to da li pripada nekoj političkoj partiji. U tom pogledu, vjerujem da i sudovi moraju imati aktivnu ulogu da isporučuju pravdu i posmatraju širi društveno-politički kontekst, a ne samo da izvode zaključke uskim tumačenjem propisa koje je 30 godina pisala Demokratska partija socijalista.

Posmatrajući rezultate izbora, građani žele da se konstituiše nova vlast koja će upravljati Podgoricom, ali odluku o tome, ipak, još uvijek donose oni kojima su građani dodijelili nešto drugačije uloge u lokalnoj Skupštini. Imajući u vidu da reakcije odborničkih klubova iz trenutnog saziva izostaju, iskazujem još veću zabrinutost ako bi se dozvolilo da samo partije i njihovi interesi odlučuju o korigovanju nezakonitih društvenih procesa budući da se time suvereni građanim odaljava od vršenja vlasti čiji je on isključiv nosilac.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!