Prof. dr Olivera Injac i dr Filip Ivanović od sada su dio tima Pokreta Evropa sad! Kao osobe od izuzetnog akademskog ugleda, s entuzijazmom su pristupili našem Pokretu. U nastavku pročitajte izvod iz njihovih impresivnih biografija:

 

Prof. dr Olivera Injac

Prof. dr Olivera Injac diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a magistrirala i doktorirala na Fakultetu političkih nauka. Stručna usavršavanja i specijalizaciju obavila je u Evropskom centru za studije bezbjednosti „George C. Marshall“ (Njemačka) i na Odbrambenom institutu za međunarodne studije (Sjedinjene Američke Države).

Nakon rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova (2000-2008), započela je akademsku karijeru na Univerzitetu Donja Gorica, na kom je 2016. izabrana u zvanje vanrednog profesora, a bila je predavač i na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Oblasti njenog naučnog rada su nacionalna i međunarodna bezbjednost, bezbjednosni rizici i bezbjednosna kultura.

Autor je više naučnih monografija, poglavlja i radova objavljenih kod renomiranih međunarodnih izdavača (Routledge, IGI Global, Sciendo, itd), a učestvovala je na brojnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Bila je gostujući predavač na univerzitetima i međunarodnim naučnim centrima u Sloveniji, Hrvatskoj, Njemačkoj i Turskoj. Član je uređivačkih odbora nekoliko naučnih časopisa.

Dr Injac je kao nestranačka ličnost bila ministarka odbrane u 42. Vladi Crne Gore, koja je formirana nakon prve demokratske promjene vlasti u Crnoj Gori.

 

Dr Filip Ivanović

Dr Filip Ivanović je diplomirao i magistrirao, s najvišim ocjenama, na Odsjeku za filozofiju Univerziteta u Bolonji, a doktorirao na Odsjeku za filozofiju i religijske studije Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju u Trondhajmu. Pored akademskog obrazovanja, završio je i profesionalne postdiplomske studije u oblasti diplomatske prakse na Institutu Ujedinjenih nacija za istraživanje i obuku.

Tokom naučne karijere radio je na Univerzitetu u Levenu, Van Lir Institutu u Jerusalimu i Univerzitetu Donja Gorica, a usavršavao se na Univerzitetu u Orhusu i Norveškom institutu u Atini. Od aprila 2022. je naučni saradnik na Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore.

Bio je gostujući profesor na Univerzitetu Sjevernog Bengala u Indiji, a od marta 2021. je gostujući profesor na Univerzitetu Vita-Salute San Rafaele u Milanu. Održao je i više predavanja po pozivu u Podgorici, Beogradu, Bratislavi, Minsku i Parizu. Učestvovao je na preko trideset naučnih konferencija u Argentini, Španiji, Grčkoj, Švedskoj, UK, Portugaliji, Italiji, i dr.

Autor je više monografija i naučnih radova, objavljenih kod prestižnih međunarodnih izdavača (Catholic University of America Press, Routledge, Palgrave Macmillan, itd), a njegove knjige zastupljene su kao literatura na nekoliko univerziteta u Italiji, SAD i Kanadi. Dr Ivanović je takođe autor većeg broja kolumni i analiza društveno-političkih pitanja i međunarodnih odnosa u crnogorskim i inostranim medijima, kao što su Le monde, E-International Relations i Balkan Insight.

Član je Mlade akademije nauka Evrope, Kraljevskog istorijskog društva u Londonu i drugih naučnih udruženja, kao i Odbora za filozofiju i sociologiju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Izabran je za eksperta evaluatora Evropske komisije, eksperta pri Agenciji za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja i člana Kolegijuma naučnih saradnika Evropske naučne fondacije.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!