Pravni tim Evrope sad! jači je za dvojicu uglednih pravnih stručnjaka, Andreja Milovića i Vasilija Čarapića, koji su pristupili Pokretu. Pročitajte njihove biografije:

Andrej Milović

Andrej Milović diplomirao je na Fakultetu za državne i evropske studije, a specijalizirao Evropske studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Takođe, diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran, a specijalizirao u oblasti Pravosuđa na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja i stipendija za akademske rezultate, a sa 20 godina postao je član MENSA.

Pohađao je mnogobrojne političke akademije i programe u zemlji i inostranstvu, koje su organizovale respektabilne međunarodne organizacije i političke partije – Međunarodni republikanski institut (IRI), Fondacija Konrad Adenauer, Fondacija Hans Zajdel, Konzervativna partija UK, i dr.

Tokom svoje karijere, radio je kao advokat u renomiranoj advokatskoj kancelariji „Prelević“, zastupajući i savjetujući inostrane klijente u oblastima poslovnog, upravnog i imovinskog prava, sa posebnim fokusom na strana ulaganja u sektorima nekretnina, ekonomskog državljanstva i inovativnih djelatnosti.

U 42. Vladi Crne Gore bio je generalni direktor Direktorata za blokčejn i kriptovalute pri Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, gdje je sa timom eksperata izradio nacrt Zakona o blokčejn tehnologiji i kripto imovini, koji bi uskoro trebalo da bude usvojen. Nakon toga, izabran je za državnog sekretara u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava i člana Tužilačkog savjeta, gdje je dao ključni doprinos smjeni bivšeg i izboru sadašnjeg glavnog specijalnog tužioca, kao i energičnoj borbi protiv tzv. „stečajne mafije“ i korupcije u pravosuđu.

Pokretu Evropa sad! pristupa s namjerom da pruži snažan doprinos u političkoj borbi za jačanje vladavine prava, reformu pravosudnog sistema i iskorjenjivanje korupcije među nosiocima pravosudnih funkcija.

 

Vasilije Čarapić

Vasilije Čarapić je rođen u Podgorici, gdje je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Kao dobitnik prestižne Čivning nagrade, magistarske studije je završio u Oksfordu, na Univerzitetu Oksford Bruks, kao jedan od najboljih studenata svoje generacije. Specijalizovao se za oblast međunarodnog ekonomskog prava, s posebnim fokusom na pravo stranih investicija, zaštitu životne sredine, privredno pravo i međunarodnu arbitražu. Učestvovao je na preko sto naučnih konferencija, a za vrijeme svojih magistarskih studija bio je član radne grupe za međunarodno javno pravo pri All Souls koledžu u Oksfordu.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2014. godine, od kada je, kroz rad za nekoliko velikih crnogorskih kompanija, učestvovao u zaključivanju više vrijednih poslovnih transakcija iz oblasti energetike, hotelijerstva, IT sektora i građevine, te na taj način stekao veliko iskustvo u oblasti privrednog i poslovnog prava.

Od 2021. godine obavljao je ulogu pravnog savjetnika u Ministarstvu ekonomskog razvoja gdje je pružio nemjerljiv doprinos u implementaciji velikog broja aktivnosti i programa, od kojih se ističu rad na reformi stečajnog zakonodavstva i suzbijanju stečajne mafije, rješavanje problematike kod realizacije većeg broja investicionih projekata i vođenje pravnog tima ministarstva u arbitraži po pitanju Svetog Stefana. Trenutno je predsjednik Odbora direktora novoosnovanog Fonda za inovacije, koji predstavlja krovnu instituciju u implementaciji programa inovacione politike u Crnoj Gori.

Kao mladi arbitar član je Londonskog suda za međunarodnu arbitražu (LCIA), Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ICSID) i Mladog foruma arbitara pri Međunarodnom privrednom sudu (ICC YAAF).

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!