Konsultantska kuća Fidelity consulting se prije nekoliko dana suptilno, a danas i otvoreno uključila u predizbornu kampanju, sada za potrebe onih koji su osporavali program Evropa sad 1.0. A to nije čudno budući da je i sam izvršni direktor kompanije u ugovornom odnosu sa Vladom koju je izglasao DPS.
Paušalnim i političkim komentarima pokušavaju da zamijene ulogu onih političkih aktera, koji apsolutno o ekonomiji nemaju ni kompetencije, ni rezultate.
Stoga, razočaravajuće je da ova agencija prihvata ulogu političkog sredstva u svrhu jeftinih manipulacija.
Jedini fiskalni dokument koji ova Vlada ima usvojen je Zakon o budžetu za 2023, a kojim je predviđeno zaduživanje u naredne tri godine za potrebe finansiranja tekuće potrošnje, uz deficit od 5% BDP-a prosječno godišnje i javni dug koji kontinuirano raste. Da li je to, g. Vukoviću, održiv budžet? Da li biste se Vi zadužili po skoro 11% kamatnoj stopi da je tako sjajna situacija?
Da li je dobro da je kapitalni budžet na nivou izvršenja 15% planiranog i da je niži za preko 60% u odnosu na isti period prethodne godine?

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!