Pokret Evropa sad! formirao je Inicijalni odbor u Bijelom Polju, a za koordinatora je izabran Dražen Petrić, diplomirani politikolog. Formiranjem Inicijalnog odbora napravljen je prvi korak u cilju pripreme Pokreta za izlazak na lokalne izbore, koji će se održati 23. oktobra. Osnivanje IO dio je aktivnosti Pokreta u vezi sa jačanjem partijske infrastrukture u svim crnogorskim opštinama.

Članovi bjelopoljskog IO su dominantno mladi, obrazovani i uspješni pojedinci, a osim Petrića njega čine:

 • Vučko Fatić, mr ekonomije;
 • Jelenka Andrić, profesor srpskog jezika i južnoslovenskih književnosti;
 • Ivan Rutović, Filozofski fakultet Nikšić – istorija;
 • Almir Balić, magistrand primjenjenih postdiplomskih studija menadžmenta;
 • Gabrijela Nedović, diplomirani politikolog;
 • Stefan Madžgalj, diplomirani inženjer saobraćaja;
 • Darko Trajković, diplomirani pravnik;
 • Snežana Karišik, diplomirana pravnica;
 • Mevlida Ćatović, apsolvent Fakulteta veterinarske medicine;
 • Velimir Nedović , diplomirani pravnik javne uprave i evropskih poslova;
 • Nataša Banković, profesorica CSBH jezika i književnosti;
 • Mile Purić, diplomirani pravnik;
 • Danilo Vuković, diplomirani menadžer;
 • Bubanja Radmila, diplomirana pravnica;
 • Aleksandra Grba, student Građevinskog fakulteta;
 • Petar Bošković, monter telekomunikacionih sistema;
 • Lejla Softić, student ekonomije;
 • Radović Nađa, student ekonomije;
 • Vuko Bubanja, veterinarski tehničar

Glavne aktivnosti Inicijalnog odbora će biti nastavak širenja vrijednosti Pokreta Evropa sad! kao i uključivanje građana, među kojima vlada veliko interesovanje, u tim čija je vizija Bijelo Polje ravnopravnih i bogatih građana, a koju ćemo ostvariti nakon predstojećih političkih promjena u našoj opštini.

Osim kvalitetne liste, Evropa sad! će u Bijelom Polju ubrzo predstaviti i predizborni program u čijem fokusu će biti ekonomija, jer duboko vjerujemo da je bolji životni standard ideja oko koje treba svi da se okupimo i koja je recept za prevazilaženje podjela koje nas decenijama opterećuju.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!