Pokret Evropa sad! kao organizacija koja afirmiše građanski koncept, podrazumijevajući puna građanska i ljudska prava, te slobodu izražavanja svakog pojedinca, apsolutno prihvata i instituciju protesta kao demokratsku tekovinu.
Međutim, svako iskazivanje nezadovoljstva ne smije biti zloupotrijebljeno u svrhu izazivanja destabilizacije, haosa i ugrožavanja poretka naše države, kao i bezbjednosti građana Crne Gore.

To nije obeshrabrujuća poruka samo za građane, već i za brojne investitore i međunarodne partnere, od kojih u velikoj mjeri zavisi dinamika razvoja.

U kontekstu geopolitičkih previranja, svaki pokušaj stvaranja vještačkih tenzija kako bi se što prije skrenuo fokus sa nedavno održanih izbora jeste politički avanturizam koji nije dobar ni za državu, ni za partije koje zbog svojih interesa ugrožavaju naš put prosperiteta i integracije u EU.

Trenutno najveća politička i institucionalna kriza izazvana je neodgovornim odnosom političkih klasa, koje se samo deklarativno zalažu za deblokadu institucija, a u međuvremenu ulažu maksimalne napore u zadržavanju status kvo, koji najmanje odgovara građanima. Tako sa jedne strane projektovanom blokadom Ustavnog suda imamo i prolongiranje transfera vlasti u brojnim opštinama, uključujući i Podgoricu, dok sa druge strane imamo intenciju da se ignoriše nova politička realnost i talas političkih promjena koji je danas sa Evropom sad! najdominantnija snaga u državi.

Vjerujemo da građani Crne Gore i u ovom momentu, kao i 23. oktobra znaju da prepoznaju političke procese i da smo kao društvo apsolutno sazreli za nove iskorake.

Destabilizacije, tenzije, blokade institucija su recidivi prevaziđenih politika. Građani žele neku novu Crnu Goru. Građani žele bolji standard, pravdu i društvo bez diskriminacije. Mladi ljudi žele da ostanu u svojoj zemlji koja ima potencijal i obavezu da im pruži uslove istovjetne kao i u svim zemljama razvijenog svijeta.
Zato, ima nade za Crnu Goru!

(Saopštenje članice Predsjedništva Maide Gorčević)

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!