Evropom sad 2.0 predlaže se skraćenje punog radnog vremena sa 40h na 35h nedeljno.

Nakon uspješne implementacije programa Evropa sad 1.0 i podizanja životnog standarda građana, kako bi se dodatno unaprijedio kvalitet života zaposlenih Evropa sad 2.0 predlaže uvođenje sedmočasovnog radnog vremena.

Naime, podaci nam govore da zaposleni u Crnoj Gori imaju jednu od najdužih radnih nedjelja u Evropi i to u prosjeku preko 42h, što je više u odnosu na prosjek EU zemalja za čak 6h nedeljno.

Prema podacima Eurostata za 2021. godinu zaposleni u zemljama EU u dobi od 20-64 godine radili su u prosjeku 36,4 sata nedjeljno, a taj broj varira od 32,2 sata u Holandiji, 33,7 sati u Austriji do 40,1 sat u Grčkoj. Kada uzmemo u obzir kategoriju zaposlenih u privatnom ili javnom sektoru, a isključimo preduzetnike odnosno one koje ostvaraju dohodak od samostalne djelatnosti taj prosjek u EU je još niži i iznosi 35,6 sati nedjeljno.

Brojne studije, istraživanja i probne primjene modela u praksi pokazuju višedimenzionalne benefete implementacije skraćenog radnog vremena, a koji se prije svega odnose na uspostavljanje balansa između poslovnog i privatnog života, pozitivan uticaj na zdravstveno stanje pojedinca i u krajnjem na smanjenje troškova javnog zdravlja, povećanje produktivnosti i efikasnosti, ali i rast profita poslodavaca.

Predložena refroma u Crnoj Gori obuhvata sve sektore, uz uvažavanje i poseban tretman određenih sektora, ali i različitih kategorija zaposlenih i onih koji obavljaju samostalnu djelatnost.

Kako je ovo tema koja je vezana direktno za sve socijane partnere, odmah po formiranju nove Vlade, nakon izbora, ovo će biti prva reforma koja će biti predložena Socijalnom savjetu na kojem bi zajednički udruženja sindikata, poslodavaca i države razgovarali i o svim benefitima ova reforme i usvojelili je na dobrit svih.

Jedan sat manje je ustvari jedan sat više!

Zaustavimo sat! Evropa sad 2.0!

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!