Izjava ministra finansija da je Crna Gora prihodovala 64 miliona dolara od hedžing aranžmana jasan je pokazatelj da je aranžman iz jula 2021 jedna od najuspješnijih strateški osmišljenih transakcija u istoriji crnogorske ekonomije, a koja je urađena od strane bivšeg ministra finansija i socijalnog staranja Milojka Spajića. Ovaj prihod za budžet CG mogao je biti dvostruko veći da su poslušane sugestije iz PES-a i ranije povučena sredstva, te samim tim ne bi bilo potrebe za zaduženjem od 100 mil.€ po kamatnoj stopi od skoro 11%, kako je to urađeno u martu.
Po svim kalkulacijama, ukoliko bi se hedžing aranžman produžio za period od još dvije godine mogli smo održati veoma nisku kamatnu stopu u eurima uz nastavak redukovane izloženosti javnog duga valutnom riziku. Jasno je da postoji rizik da nakon dvije godine u momentu revizije dolar oslabi u odnosu na euro što bi limitiralo kontinuirano prihodovanje u momentu revizije, ali dužnost ministarstva finansija je da prati kretanja na finansijskim tržištima i neutrališe i valutne i kamatne rizike na dnevnom nivou. Dakle, riječ je o dinamičnom procesu koji zahtjeva stalne analize i procese strateškog odlučivanja.
Međutim, prekid aranžmana i povlačenje prihoda od 64 mil.$ u ovom trenutku, kao i odluka Vlade o uplatama dobiti za 2021 i 2022. godinu preduzeća u većinskom vlasništvu države u državni budžet, jasno ukazuju kakvo je stanje u trezoru.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!