Danas usvojeni Lokalni akcioni plan za mlade za 2024. godinu na sjednici Skupštine Glavnog grada, značajno je unaprijeđen u odnosu na prethodni.

Iznos od gotovo milion eura budžetskih sredstava kojima raspolažu svi organi i službe, koji su uključeni u sprovođene aktivnosti, ohrabruje da će se ovom planu pristupiti kvalitetno sa konkretnim benefitima za mlade.  Pregledom planiranih aktivnosti uočen je značajan korak unaprijed, što je posebno vidljivo u predviđenom budžetu Kancelarije za mlade, koji je za 150% veći u odnosu na prethodno usvojeni Akcioni plan (za 2021.). Aktivnija participacija mladih biće omogućena kroz povećanje učešća KZM u predmetnim aktivnostima za 60%.

Istraživanja govore da su teme koje najviše opterećuju mlade, njih preko 40.000 u Podogrici, zapošljavanje i unapređenje ekonomskog standarda. Uzevši ovaj podatak u obzir, smatram ključnim to što ovaj strateški dokument predviđa 329,000 eura za aktivnosti u oblasti zapošljavanja i preduzetništva.

Pohvalna je inciijativa ka jačanju saradnje sa Delegacijom EU i Evropskom kućom, promocija Erasmus+ programa, izgradnja dijaloga sa NVO sektorom, te planirani napori na međusektorskoj saradnji sa ministarstvima i organima Glavnog grada.

Sveukupno, usvajanje ovog plana još jedan je od krupnih koraka ka unapređivanju aktivnosti gradske uprave i kvaliteta života u našem gradu, tokom prethodnih godinu dana. S tim u vezi, Mladi Evrope su stava da je važno održati konstruktivnu podršku radu gradonačelnice Injac i svih službi i organa Glavnog grada, kako bi nastavili implementaciju planiranih aktivnosti.

- Jelena Milanković, predsjednica Mladih Evrope

ZAPRATI NAS NA

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!