Juče je u hotelu CUE, u organizaciji Mladih Evrope, održan okrugli sto na temu “Položaj studenata u Crnoj Gori” na kome su učešće uzeli predstavnici mladih političkih partija vlasti i opozicije.

Uz konstruktivan dijalog, razmjenu mišljenja i stavova cilj je bio doći do zaključaka šta je to što najviše pogađa studentsku populaciju u Crnoj Gori. Kao ključne probleme ističemo model studija 3+2 koji je neophodno reformisati u model koji je usaglašen sa crnogorskim tržištem rada, reforma Programa stručnog osposobljavanja uz donošenje strogih kontrolnih mehanizama, stručna praksa na fakultetima koju je neophodno unaprijediti i sprovoditi u zakonskim okvirima, podrška za uvođenje povremenih i privremenih poslova za studente,  kao i stroža pravila za nostrifikaciju diploma uz formiranje posebnog tijela u okviru institucija sistema koje će vršiti provjeru diploma kako bi se suzbila negativna pojava “lažnih diploma”.

Sagledavajući trenutno stanje, možemo konstatovati da visokoobrazovni sistem treba unaprijediti ako želimo da pratimo trendove razvijenih evropskih država. Svjesni posebnosti uloge koju studenti imaju u društvu, vrijeme je da se da puna podrška studentima u Crnoj Gori, kao i njihovim predstavnicima koji već duže vrijeme ukazuju na probleme među kojima je veći dio njih i pomenut na okruglom stolu.

Aktivnosti će se nastaviti u smjeru konsultacije sa krovnim studentskim tijelima u Crnoj Gori, kao i svim studentima koji imaju kvalitetne incijative. Naš cilj je da preko naših političkih partija uspijemo da se izborimo za rješavanje brojnih problema na koje se čeka godinama. Neka ovo bude samo početak i podsticaj da i ubuduće, model okruglog stola bude praksa naših omladinskih organizacija kao pozitivan primjer međupartijske saradnje u cilju otvaranja i rješavanja problema koji pogađaju crnogorsku državu.

Želimo bolju budućnost za sve naše mlade u Crnoj Gori!

Mladi Evrope (PES)

Savjet mladih DPS

Mlade Demokrate (DCG)

Forum mladih URA

Klub mladih DNP

Klub mladih NSD

Omladina Socijaldemokrata (SD)

Mladi SNP

ZAPRATI NAS NA

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!