Amandmani crnogorske Vlade na njemačku rezoluciju, podnijeti uz posredstvo SAD-a imaju za cilj da onemoguće manipulacije koje često služe određenim društveno-političkim činiocima za unutrašnje potrebe. 

Njihovi eksponenti uporno učitavaju i komentarišu ono što ne piše i onda polemišu sa svojom tezom, želeći da stvore percepciju u javnosti koja nije realna i bazirana na činjenicama. 

Tako su juče ekstremistički analitičari bliski bivšem režimu potrčali da izvrijeđaju predlagače i same amandmane kojima se uvažavaju žrtve genocida, individualizuje krivica, te afirmiše Dejtonski mirovni sporazum, a time i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine uz Republiku Srpsku kao entitet u njoj. 

Potpuno je očigledno da zastupnike nekadašnjih aktera ratnih dešavanja i nije briga za regionalni mir i odavanje pijeteta žrtvama, već ovaj tragični događaj koriste za dnevnu politiku.

Sve jako važne teme za građane (ekonomija, standard, plate, penzije, EU integracije, zdravlje, prosvjeta) su bile u zapećku zbog retorike bivšeg režima koji je konstantno gurao našu zemlju u međuetničke i identitetske tenzije. 

Sa druge strane, interesantno da istovremeno i neki pojedinci iz Beograda poznat po aplauzima, nijesu zadovoljni amandmanima govoreći da su u službi kako bi se “isprala savjest pred domaćom publikom”. 

Ostaje zainteresovanim građanima mogućnost da pročitaju sadržaj amandmana i da na osnovu tog saznanja i pristupa zaključe šta je istina u onome što piše.

Rezolucija o genocidu u Srebrenici koja je na dnevnom redu u UN-u je jako osjetljiva tema i zbog toga naša država sa multietničkim karakterom ima obavezu da spriječi zloupotrebu žrtava, te pruži dodatan napor ka smanjenju etničkih distanci i prevazilaženju tenzija u regionu.  

Tako bi ovaj dio evropskog kontinenta umjesto konflikta bio usmjeren na ubrzani ekonomski razvoj i integraciju u EU.

ZAPRATI NAS NA

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!