Informaciono-komunikaciona infrastruktura Vlade i Skupštine Crne Gore izložena je, nažalost, hakerskom napadu od 19. avgusta 2022. godine, što za posljedicu ima nedostupnost značajnog broja servisa, servera i radnih stanice (računara) u sistemu javne uprave. Ono što je zabrinjavajuće je da su se povjerljivi dokumenti iz Skupštine i Vlade Crne Gore našli javno dostupni na “dark web-u”, nekoliko dana nakon napada.

Uspješan hakerski upad nije iznenađenje za sve koji znaju prilike u vezi sa stanjem u kom se nalazi informaciono-komunikaciona infrastruktura javne uprave (značajan broj servisa bez validnih sigurnosnih sertifikata, kao i serveri i radne stanice sa sistemskim softverom koji je zastario i nije zaštićen od potencijalno novih virusa/trojanaca), kao i kadrovima koji su zaduženi za donošenje odluka u vezi sa razvojem i održavanjem iste.Razočaravajuće je da iz Vlade Crne Gore dobijamo polu-informacije i konfuzne podatke u vezi sa hakerskim napadom, a ni nakon skoro četiri sedmice od napada mnogi servisi ne rade. Kod kriznih situacija kakva je ova, vrlo važna je koordinirana, pravovremena i istinita komunikacija o dimenziji problema, kako građani ne bi dobijali konfuzne i kontradiktorne informacije.Jedna od ozbiljnih posljedica je i da Ministarstvo finansija nije javnost obavijestilo o prihodnoj i rashodnoj strani budžeta zaključno sa avgustom, a Vlada donosi odluku o rebalansu budžeta, što je zabrinjavajuće i alarmantno.

S druge strane, ovakvi hakerski napadi se mogu preduprijediti na sljedeći način:
• Razvoj strategije informaciono-komunikacione infrastrukture i servisa za kompletnu javnu upravu a u skladu sa najboljim praksama i preporukama, koja neće, kao do sada, biti mrtvo slovo na papiru.
• Stručan i kvalitetan kadar koji će voditi računa o infrastrukturi i servisima za kompletnu javnu upravu.
• Novac kojim će se omogućiti da se redovno ulaže u razvoj i održavanje, kako se ne bi desilo ono što imamo danas.
• Izbor najboljih dobavljača po cijeni, kvalitetu tehničkog rješenja i referencama, a ne po “partijskim” i prijateljskim preporukama.

Na kraju, pokret Evropa sad! nudi intelektualnu pomoć Vladi Crne Gore u rješavanju nastalog problema, jer je to u najboljem interesu građana.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!