Pokret Evropa sad podržava transparentno finansiranje političkih subjekata i zalaže se za donošenje novih zakonskih rješenja kojima će biti spriječeni crni fondovi i nelegalni tokovi novca.
Kao što se vidi u Izvještaju Mreže za afirmaciju nevladinog sektora jedini smo politički subjekt koji je kampanju za parlamentarne izbore finansirao iz kredita bez ikakvih donacija. Takođe, na osnovu uvida iz pomenutog izvještaja može se konstatovati da smo potrošili manje novca od raspoložive svote koja nam je bila na raspolaganju, zahvaljujući legalno podignutom kreditu.
Od suštinske je važnosti da sve političke aktivnosti budu finansirane iz legalnih tokova jer se tako obezbjeđuju vladavina prava i demokratski principi.

Upravo zbog toga će Vlada u saradnji sa nadležnim skupštinskim tijelima pokrenuti izradu novog Predloga zakona o finansiranju političkih subjekata kako bi se što prije stalo na put sumnjivom kapitalu i uticaju na naš politički život.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!