“Pronađite ono što vas pokreće, vaš specifični talenat i ne odustajte od njega! Razvijajte se svakodnevno! Baštinite u sebi Evropu kao ideju, kao smisao obrazovanja, slobode pojedinca i slobode duha”, poručio je danas Mladima Evrope predsjednički kandidat Jakov Milatović na njihovom prvom Kongresu.

Pokretu Evropa sad! se u prethodnim mjesecima pridružio veliki broj mladih što je bio i povod konstituisanja organa Mladih Evrope. Nakon javnog konkursa na koji se za dvije sedmice prijavilo 45 kandidata, danas je na prvom Kongresu izabrana predsjednica Jelena Šukić, i potpredsjednici Milivoje Karadžić, Tamara Crnogorčić i Darko Savović. Usvojen je i Manifest Mladih Evrope i Statut koji će biti garancija autonomnog omladinskog djelovanja.

U svom govoru, Šukić je navela da će se boriti za bolju budućnost omladine u Crnoj Gori i da će Mladi Evrope graditi društvo koje je otvoreno, sekularno, kosmopolitsko i sa jednakim šansama za sve.

Na Kongresu koji se održavao pod sloganom “Slobodno. Autonomno. Ravnopravno.” je govorio i Mirko Đukić, član predsjedništva Pokreta i inicijator ideje o osnivanju Mladih Evrope. 

“Novo crnogorsko doba kojem svjedočimo od avgusta 2020, odnosno od prve demokratske Vlade u Crnoj Gori iz decembra te godine, a koje je intenzivirano opštom smjenom partitokratske vlasti na skorašnjim lokalnim izborima u oktobru dominantno od strane Pokreta Evropa sad!, u Mladima Evrope će imati pouzdanog doprinosioca”, kazao je Đukić.

Podijeli sa prijateljima!

Become our team member!