Pokret Evropa sad! poziva Vladu da uvaži primjedbe iznesene na trenutnu verziju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću i otvori dodatni dijalog sa stručnom javnošću, međunarodnim i domaćim ekspertima i nevladinim sektorom, radi njegovog poboljšanja i omogućavanja da se utvrđuje porijeklo imovine stečene od 90-ih godina na ovamo.
Kritike stručne javnosti na račun Nacrta ovog zakona, naročito od strane MANS, čija je borba protiv korupcije i sumnjivog bogaćenja funkcionera rezultirala stotinama predatih krivičnih prijava i mnogima koje su procesuirane, jeste dobar razlog da se Zakon dodatno poboljša.
Ispitivanje imovine funkcionera i njihovih porodica, kao i skrivene imovine na povezana lica, predstavlja jedan od glavnih političko-pravnih ciljeva za koje se zalaže Pokret Evropa sad!, a da bi to moglo uspješno da se sprovede, potreban je Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću koji neće imati vremenska ograničenja, niti komplikovane procedure koje će ga učiniti neefikasnim.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!