Veća naplata prihoda u januaru od planiranih za blizu pet miliona eura i ostvarenje suficita budžeta još jedan je demanti na tvrdnje opozicije da su naša obećanja građanima nerealna.

Upravo suprotno, naš budžet je fiskalno odgovoran i održiv! 

Dobra dinamika naplate prihoda, pored već uvećanih minimalnih penzija na 450€, sasvim realno je i garant pune realizacije programa Evropa Sad 2.

Takav trend naplate pokazuje da će se tekući rashodi uspješno finansirati iz tekućih prihoda, a da će zaduženje biti iskorišćeno za vraćanje naslijeđenih dugova, kao i za kapitalne investicije, koje će stvoriti novu ekonomsku vrijednost.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!