Posljednja hapšenja po nalogu SDT-a i njegovog tima, koja imaju svoj kontinuitet još od kada je gospodin Novović preuzeo funkciju, jeste dokaz da tužilaštvo radi profesionalno i nezavisno. Potreba pojedinih političara da sebi pripišu tuđe zasluge, pogotovo akcije SDT-a u velikoj mjeri ugrožavaju elementarni demokratski i ustavni postulat da pravosuđe mora biti nezavisno od političkog uticaja.

Zalagati se istovremeno za depolitizovano pravosuđe, a kotistiti zasluge SDT-a u marketinške svrhe bilo koje partije ne može biti održivo. Dakle, na izvršnoj vlasti je da podrži akcije, ali prije svega obezbijedi bolje uslove, dok partije moraju biti suzdržane u pripisivanju tuđih zasluga, ako se zalažu za depolitizovano pravosuđe.

Nakon što je zakonodavna vlast kompletirala imenovanja u pravosuđu, od izvršne očekujem da unaprijedi uslove rada prije svega SDT-a. To je najbolji odgovor onima koji su manipulisali javnost da će 44. Vlada stopirati borbu protiv organizovanoog kriminala i korupcije. Kao što se javnost može uvjeriti taj proces je nezaustavljiv.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!