Snažno pozdravljamo akciju SDT-a koje nastavlja borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i procesuiranje svih pojedinaca za zloupotrebu službenog položaja.
Akcije koje sprovodi nezavisno tužilaštvo snažna je poruka da vladavina prava nije više mrtvo slovo na papiru, već realnost koju smo dugo čekali.
Zato je jako važno da se stiču i uslovi za realizaciju zaključka aktuelne Vlade kojim je objekat stare zgrade Vlade dat na korišćenje Specijalnom državnom tužilaštvu.
Obaveza svake izvršne vlasti koja ima cilj da afirmiše i podrži efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije jeste i da unaprijedi uslove za rad, a distribucija pravde će biti jedino u rukama nadležnih tužilačkih organa.

Vladavina prava, unapređenje životnog standarda i ubrzan evropski put su nezaustavljivi procesi na zadovoljstvo velikog broja građana Crne Gore.

ZAPRATI NAS NA

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!