Ana Đelević, profesorka francuskog jezika i dr Vojislav Šimun, specijalista ginekolog, od danas su dio Evropa sad! tima. Pročitajte njihove biografije:

 

Ana Đelević

Ana Đelević je rođena u Podgorici, gdje je završila Filološku gimnaziju. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za romanistiku i stekla zvanje profesora francuskog jezika i književnosti, sa obaveznim latinskim jezikom, uz engleski kao drugi strani jezik.

Stručno se usavršavala u Centru za primijenjenu lingvistiku (CLA) u Bezansonu, jednom od vodećih svjetskih instituta za francuski jezik. Učestvovala je na brojnim seminarima, konferencijama i projektima, pod pokroviteljstvom Zavoda za školstvo, Ispitnog centra, Ministarstva prosvjete, Francuskog instituta, Pedagoškog centra Crne Gore, organizacije “Save the Children” i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ).

Zasnovala je radni odnos još kao apsolvent u OŠ “Dr Dragiša Ivanović” gdje je radila do 2017. godine, kada prelazi u Gimnaziju “Slobodan Škerović”, gdje i sada radi. Nosilac je nastavnog zvanja višeg savjetnika.

Koautorka je Kataloga za polaganje maturskog ispita iz francuskog jezika i zbornika O radu s darovitim učenicima u izdanju Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. Tokom devetnaestogodišnje karijere bila je mentor brojnim učesnicima Državnog takmičenja iz francuskog jezika, kao i mentor nastavnicima pripravnicima, a obavljala je i dužnost sindikalnog povjerenika duže od jednog mandata.

Pored redovnih profesionalnih aktivnosti, sarađivala je u obrazovanju mladih i odraslih polaznika  “Educo” škole, te radila i na poslovima stručnog prevođenja i učestvovala na Ljetnjem kampu francuskog jezika na Ivanovim koritima. U svojstvu stručnog konsultanta sarađivala je sa Zavodom za školstvo, kao i sa nekoliko inostranih kompanija s francuskog govornog područja. Dobitnica je dvije nagrade iz Fonda za talente koju je dodjeljivalo Ministarstvo prosvjete.

 

Vojislav Šimun

Vojislav Šimun je rođen u Podgorici gdje je završio Osnovnu školu “Štampar Makarije” kao đak generacije, a potom gimnaziju “Slobodan Škerović”, prirodno matematičkog smjera, kao dobitnik diplome “Luča A”. Diplomirao je 2013. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, kao jedan od najboljih studenata generacije sa prosječnom ocjenom 9.44.

U više navrata nagrađivan poveljama kao student sa visokim prosjekom od strane Medicinskog fakulteta. Dobitnik je stipendije Vlade Crne Gore za talentovane studente, četiri godine konsekutivno.

Specijalizaciju iz oblasti ginekologije i akušerstva završio je 2021. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, s najvišom ocjenom. Od početka profesionalne karijere zaposlen je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Crne Gore, gdje radi kao ginekolog-akušer. Završio je napredni nivo škole ultrazvuka iz oblasti fetalne medicine na Ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra Srbije.

Doktorand je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Autor je i koautor nekoliko naučnih radova, a učestvovao je na više kongresa i stručnih skupova iz oblasti ginekologije i akušerstva. Bio je jedan od predavača u okviru kontinuirane medicinske edukacije u programu Centra za nauku KCCG.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!