Akcije koje sprovodi SDT u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije imaju našu punu podršku i dokaz su da su pravosudne institucije u Crnoj Gori nezavisne i funkcionalne. 

Stoga, tvrdnja neozbiljnih političara da će se formiranjem 44. Vlade zaustaviti borba protiv organizovanog kriminala i korupcije nije imala ni kratkoročni efekat, jer ih realnost apsolutno demantuje. 

Nakon što je zakonodavna vlast kompletirala imenovanja u pravosuđu, zadatak izvršne vlasti je da obezbijedi bolje uslove za rad tužilačkih organa i svu neophodnu podršku za efikasno funkcionisanje.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!