Narativ da Milojko Spajić ne može biti kandidat na predsjedničkim izborima baziran je na dezinformacijama koje su dio udružene prljave kampanje protiv našeg kandidata koji ima najveće izglede da bude naredni Predsjednik Crne Gore. Članom 6 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore, propisano je da se uz predlog kandidature za predsjednika između ostalog podnosi: 2) potvrdu o biračkom pravu kandidata; 3) potvrdu o prebivalištu kandidata; 4) uvjerenje o državljanstvu. Svaki dokument potreban za predsjedničku kandidaturu Milojko Spajić već posjeduje.  Dakle, kao dio pripremnih radnji za podnošenje kandidature Milojko Spajić je pribavio i potvrdu o biračkom pravu, i potvrdu o prebivalištu u Crnoj Gori od najmanje 10 godina u poslednjih 15 godina, i uvjerenje o crnogorskom državljanstvu, kojima se nedvosmisleno potvrđuje da Milojko Spajić može biti kandidat za Predsjednika. Nakon dobijanja potvrda MUP-a da se Spajić može kandidovati za predsjednika Crne Gore, Pokret Evropa sad! je započeo pripremne radnje za predaju kandidature sa kojima je javnost upoznata.
Ovi dokumenti dostupni su javnosti već danima i prezentovani su već nekoliko puta.
Bilo kakvi navodi o eventualnom prebivalištu u drugoj državi i eventualnom državljanstvu druge države, u cjelosti su bespredmetni, jer nijedan propis iz izbornog zakonodavstva po kom se cijene formalne ispunjenosti kandidature, ne sadrži normu da kandidat za predsjednika mora iste dokazivati. Sumnjamo da je potraga za diskreditujućim dokumentima i pokrenuta fama samo slamka spasa za koju se hvataju strukture koje su opljačkale Crnu Goru i njihove marionete. Da je ovo redovna procedura, onda bi bilo koji kandidat morao da dostavi i uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i prebivalištu, kao i na stotine uvjerenja iz drugih država o činjenici neposjedovanja njihovog državljanstva i prebivališta. Ukoliko bi se otvorila vrata drugim državama da na ovaj način utiču na izborni proces u Crnoj Gori, građani Crne Gore bi izgubili svoju suverenost, što Pokret Evropa sad! neće dopustiti. Jasno je da je najveća hajka pokrenuta je na Spajića jer ima najveće šanse da postane predsjednik Crne Gore.
U pogledu navoda da Spajić ima prebivalište na adresi u Srbiji, ističemo da je nesporno da Milojko Spajić niti živi u Srbiji, niti u njoj ima profesionalne, ekonomske i druge veze, što organi te države mogu slobodno provjeriti.

Spajićeva biografija ostale samo može postidjeti. On je jedini kandidat koji prolazi kroz špalir i propitivanje i prije same predaje kandidature. Organizovano i sinhronizovano udružuju se naizgled ideološki razdvojene strukture u tome da što prije diskredituju Spajića. Ukoliko DIK zaista radi svoj posao, o Spajiću nema šta da brine, jer on ispunjava sve uslove! U svakom slučaju, u narednim danima ćemo javnost upoznati sa svim okolnostima oko višednevnih napada na Milojka Spajića, i prema istim se adekvatno odrediti.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!