Izražavamo zabrinutost zbog masovne zloupotrebe ličnih podataka i falsifikovanja potpisa od strane pojedinih kandidata za predsjednika Crne Gore. Veliki broj građana prijavio je Pokretu Evropa sad! da su potpis dali našem kandidatu Jakovu Milatoviću, a da su evidentirani kao da su dali potpis ili Jovanu Raduloviću Jodžiru i Milu Đukanoviću.

Nažalost, metodologijom DIK-a onemogućeno je da se svi potpisi evidentiraju u sistem, već samo neophodnih 8101 potpisa, dok je, u konkretnom slučaju, preostalih 14000 potpisa predatih DIK-u za kandidata Jakova Milatovića, ostalo samo na papiru, ali ne i evidentirano u sistemu. Na ovaj način omogućeno je da pojedini kandidati očigledno neovlašćeno pribavljaju i zloupotrebljavaju lične podatke građana, tako da su ti isti podaci krivotvoreni na način da se prikaže kao da su ti građani dali podršku onima koji njihovu podršku sigurno nemaju. Neprihvatljivo je da veliki broj potpisa koje je Pokret Evropa sad! predao za svog kandidata bude zloupotrijebljeno na račun drugih kandidata.

Stoga ovim putem apelujemo na sve oštećene građane da adekvatno reaguju prema tužilaštvu, ali i na izborima sankcionišu one političke subjekte koji se služe tehnikama zloupotreba i spoticanja drugih, kako bi sebi povećali šanse na izborima.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!