Eksternom revizijom u Upravi lokalnih i javnih prihoda utvrđeno da su nenaplaćena potraživanja oko 20 miliona veća u odnosu na stanje koje je iskazano kroz Završni račun budžeta Glavnog grada za 2022. godinu. Očigledna je namjera da se loše upravljanje prikrije kroz iskazivanje netačnog stanja potraživanja. 

Po podacima koje je Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice dostavila revizoru Završnog računa budžeta Glavnog grada za 2022. godinu, nenaplaćena potraživanja poreza na nepokretnost za period 2010-2022. godina, sa stanjem na 31.12.2022. godine, su iznosila 33.842.794€, ipak, taj ionako zabrinjavajući podatak je samo dio ukupnih nenaplaćenih potraživanja na kraju 2022. godine u iznosu od  54.251.455 eura.

U uporednom prikazu stanja 2010-2022. godine, a u odnosu na do sada zvanično korišćene podatke o nenaplaćenim potraživanjima, vještačanjem je ustavljeno više od 20.408.661,19€ iskazanog netačnog stanja potraživanja.

  • Anđela Mićović, odbornica Pokreta Evropa sad! u Skupštini Glavnog grada

ZAPRATI NAS NA

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!