U vremenu ubrzanog tehnološkog razvoja i trenutne razmjene informacija, nauka savremenog doba predstavlja ne samo osnovni faktor razvoja jednog društva, već i nezaobilaznu komponentu u procesu donošenja javnih odluka. „Evropa sad!“ se zato zalaže za jačanje naučne djelatnosti kroz principe autonomije i internacionalizacije, uz izdvajanje potrebnih novčanih sredstava.

Autonomija nauke podrazumijeva nezavisnost naučno-istraživačkog rada, oslobođenog ideoloških, političkih, ali i finansijskih, pritisaka. U tom smislu, „Evropa sad!“ će afirmisati bolji društveni položaj naučnih istraživača, poboljšanje njihovog ekonomskog statusa i podsticanje ulaganja u naučnoistraživačku infrastrukturu.  „Evropa sad!“ će se zato založiti da minimalni prag ulaganja u nauku, istraživanje i inovacije  u bliskoj budućnosti dostigne preporuke Evropske unije. Takođe, „Evropa sad!“ će povesti intenzivan dijalog sa privredom i inicirati adekvatna zakonska rješenja, kako bi se domaći preduzetnici podstakli da dio svojih prihoda opredijele za finansiranje naučnih projekata, stipendija i usavršavanja, time podstičući davno zaboravljenu kulturu zadužbinarstva i donatorstva.

„Evropa sad!“ će posebnu pažnju posvetiti stvaranju uslova da se naša naučna zajednica dodatno internacionalizuje a nauka u Crnoj Gori dodatno popularizuje. To će biti moguće kroz privlačenje inostranih istraživača, bolje povezivanje sa naučnom dijasporom i podsticanje međunarodno priznatih naučnoistraživačkih aktivnosti, naročito u domenu izdavačke djelatnosti i naučnoistraživačke infrastrukture, poput razvoja projekta Montenegro Institute of Technology. „Evropa sad!“ će takođe afirmisati uspostavljanje međunarodnih sporazuma sa eminentnim naučnim centrima širom svijeta, kako bi naši istraživači imali priliku da steknu neprocjenjiva iskustva, koja će kasnije upotrijebiti po povratku  u svoju zemlju.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!