Pokret „Evropa sad!“ čvrsto vjeruje da je prosvijećeni pojedinac zalog trajnog prosperiteta cjelokupnog društva a znanje fundamentalna komponenta prevazilaženja socio-ekonomskih nejednakosti i stoga će posebnu pažnju posvetiti obrazovnom sistemu Crne Gore.

Zalagaćemo se za poboljšanje kvaliteta i povećanje dostupnosti predškolskih ustanova, kako u domenu infrastrukture tako i u domenu vaspitno-obrazovnog kadra, kako bismo roditeljima omogućili nesmetane uslove za rad, a djeci adekvatnu njegu, uravnoteženu vaspitanjem i empatijom.

U domenu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja zastupaćemo promišljen i balansiran pristup organizacionim i nastavno-programskim reformama, uz analitičko sagledavanje aktuelnih propusta, potreba učenika i globalnih trendova. Borićemo se protiv birokratizacije obrazovanja i sprovesti mjere koje će afirmisati profesionalizaciju, autonomnost i transparentnost obrazovnih ustanova. Afirmisaćemo usavršavanje nastavnog kadra, uz konstantnu brigu o ekonomskom i socijalnom položaju prosvjetnih radnika, čime ćemo vratiti dostojanstvo obrazovnom sistemu i motivisati najkvalitetnije mlade ljude da se opredijele za ovaj poziv.

Dodatno stavljajući akcenat na učenje i ulogu engleskog jezika, zalagaćemo se i za uvođenje trećeg stranog jezika u osnovnim školama, kako bi od ranog uzrasta kod djece razvijali ne samo prosvijećenost, već i međunarodnu konkurentnost, a takođe ćemo se zalagati za kvalitetniji pristup vannastavnim aktivnostima u okviru školskog kurikuluma.

„Evropa sad!“ naročito prepoznaje temeljnu društveno-političku ulogu visokog obrazovanja u formiranju budućih generacija na kojima će počivati najveća odgovornost za dalji razvoj Crne Gore. Stoga ćemo se zalagati za suštinsku autonomizaciju državnog univerziteta, te njegovu intenzivniju internacionalizaciju. Radićemo na daljoj integraciji Univerziteta u evropski prostor visokog obrazovanja, uz insistiranje na kvalitetnijoj primjeni Bolonjske deklaracije i usklađivanju sadržaja studijskih programa sa potrebama savremenog čovjeka, koje ne uključuju samo sticanje praktičnih vještina, već i formiranje slobodnih pojedinaca, spremnih za kritičko sagledavanje stvarnosti i interakciju sa svijetom. Naročitu pažnju ćemo posvetiti unaprjeđenju nastavno-naučnog kadra, kroz poboljšanje njihovog ekonomskog statusa, što veće uključivanje mladih naučnika u nastavni proces i insistiranje na jasnim kvalitativnim kriterijuma za zapošljavanje.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!