„Evropa sad!“ se zalaže za dalju afirmaciju Crne Gore, kao prve ustavno deklarisane ekološke države u svijetu, predano radeći na stvarnoj primjeni ekoloških principa. Takav odnos prema životnoj sredini je danas još važniji, s obzirom na globalne klimatske promjene i urušavanje ekosistema.

Crna Gora je kroz istoriju preživljavala zahvaljujući simbiozi ljudi sa prirodom, racionalnom korišćenju prirodnih resursa i svijesti da prirodni potencijali nisu neiscrpni, te da ih treba valorizovati na način da budu od koristi i budućim generacijama. Nažalost, u periodu tranzicije je došlo do opšte pohare privrednih, a potom i prirodnih resursa, čime se ugrozila održivost značajnih sistema i ekosistema.

Vjerujemo da Crna Gora mora napraviti otklon od dosadašnje prakse olakog shvatanja prirodnih resursa i njihove nekritičke eksploatacije. Stoga ćemo se zalagati za poštovanje najviših ekoloških standarda, ali i pune transparentnosti svih aktivnosti koje ostavljaju traga na životnu sredinu.

U zaštićenim područjima ćemo zaustaviti divlju gradnju, a insistirati da se prilikom bilo kakve gradnje poštuje prirodni ambijent. Rijeku Taru kao UNESCO baštinu ćemo dosljednije čuvati, a sve štete koje su nastale na njoj tokom izgradnje auto-puta ćemo nastojati da saniramo.

„Evropa sad!“ se zalaže za adekvatno upravljanje otpadom i otpadnim vodama. Razvijaćemo sistem reciklaže i proizvodnje struje iz procesa upotrebe smeća, po najvećim međunarodnim standardima. Adekvatnom politikom ćemo raditi na očuvanju biodiverziteta, zaštiti vodnih resursa i obogaćivanju šumskih potencijala Crne Gore. Zalagaćemo se za zaštitu prostora, kao jednog od najvažnijih resursa u zemlji, i spriječiti njegovu dalju devastaciju nastalu usled neplanske gradnje.

Prilikom donošenja odluka o pitanjima koja se tiču životne sredine, rukovodićemo se Orhuskom konvencijom i, putem javnih rasprava, sprovoditi direktne konsultacije sa građanima i stručnom javnošću, u cilju postizanja najkvalitetnijih rješenja.

Crnu Goru ćemo razvijati po principima održivog razvoja, vjerujući da treba živjeti u skladu sa prirodom, a ne protiv prirode.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!