Tačno, objektivno i blagovremeno informisanje je jedan od ključnih faktora stabilne i prosperitetne demokratije, a sloboda medija njegov fundamentalni uslov. „Evropa sad!“ se zalaže za dosljednu primjenu domaće i međunarodne regulative koja tretira slobodu štampe i pravo na informisanost, ali i prepoznaje izazove nezavidnog ekonomskog i pravnog statusa novinara, nerazjašnjenih napada na zaposlene i imovinu medijskih kuća, uticaja političkih i drugih aktera na slobodu izvještavanja, odsustva adekvatne regulacije i izražene polarizacije medija.

S tim u vezi, radićemo na daljoj profesionalizaciji Javnog servisa, afirmisaćemo uvođenje beneficiranog radnog staža za novinare i pooštravanje kazni za napad na novinare, insistiraćemo na poštovanju novinarske etike i djelotvornoj samoregulaciji i omogućićemo povećanje sredstava unutar državnog Fonda za medijski pluralizam, kao i izradu dugoročnih rješenja koja će, na konkretan i efikasan način, tretirati pomenute izazove.

Podsticaćemo kontrolnu i korektivnu ulogu istraživačkog novinarstva, oslobođenog svakog vida političkog i finansijskog pritiska. „Evropa sad!“ će predano raditi na stvaranju ambijenta u kojem su mediji istinski nezavisni i slobodni, a istovremeno profesionalni i odgovorni, što je odraz zrelog demokratskog društva za koje se borimo.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!