„Evropa sad!“ se zalaže za pravedan odnos države prema pojedincu i, u tom smislu, afirmiše ustavno određenje Crne Gore kao države socijalne pravde, promovišući društvo koje štiti najranjivije i pruža adekvatnu podršku onima kojima je potrebna.

Čvrsto ćemo podržavati i dalje unaprjeđivati pozitivne mjere iz domena socijalne politike, kao što su pravo na dječiji dodatak, besplatni udžbenici, socijalni bonovi kao pomoć pojedincima i porodicama u stanju socijalne potrebe, finansijska naknada za novorođenčad, dodatna finansijska podrška za ostvarivanje prava na asistirane reproduktivne tehnologije, itd.

Svjesni da je programom Evropa sad! samo započeto unaprjeđenje životnog standarda građana, zalagaćemo se za implementaciju njegovih prirodnih nastavaka (Evrope sad! 2, itd). Na ovom putu, ćemo težiti da prosječna zarada u Crnoj Gori uskoro bude 1,000 eura, a da u srednjem roku Crna Gora preskoči evropski prosjek zarada i dodatno poveća minimalnu zaradu.

Posebnu pažnju ćemo posvetiti blagostanju penzionera, između ostalog i kroz značajno povećanje minimalne penzije, na iznos od 450 eura. Takođe ćemo se zalagati za dalje usklađivanje svih penzija s realnim troškovima života, kao i za proširenje socijalne zaštite naše najstarije populacije.

Nastavljajući dobre i osmišljavajući nove programe predano ćemo raditi na smanjivanju jaza  između bogatih i siromašnih i davati snažan doprinos socijalnoj stabilnosti Crne Gore. S tim u vezi, sprovodićemo naprednije politike aktivnog zapošljavanja na tržištu rada, koje će uz snažan rast ekonomije, dovesti do značajnog smanjenja broja nezaposlenih, na nivo od skoro 0% – čime će svako ko bude želio da radi imati posao u Crnoj Gori. Istovremeno ćemo se zalagati za unaprjeđenje prava radnika, vodeći se principom da održivi ekonomski razvoj dolazi iz sinergije odlučivanja u okviru tripartitnog socijalnog dijaloga.

„Evropa sad!“ će se takođe zalagati za povećanje opsega hraniteljstva i alternativnog staranja; radićemo na otvaranju servisa za smještaj i prihvatanje žrtava nasilja; omogućićemo otvaranje prihvatilišta za beskućnike i dnevnih centara za starije; obezbijedićemo bolju pristupačnost svih nivoa zdravstvene zaštite, povećaćemo napore za integrisanje RE populacije u društvo, a posebnu pažnju posvetićemo kompletnom ažuriranju sistema socijalnog kartona i uspostavljanju alimentacionog fonda.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!