Cilj naše zdravstvene politike je besplatna, kvalitetna, pristupačna i sveobuhvatna zdravstvena zaštita građana uz očuvanje i unaprjeđenje zdravlja cjelokupne populacije po uzoru na iskustva razvijenih zdravstvenih sistema u svijetu. „Evropa sad!“ se zalaže da građanin kao korisnik zdravstvenih usluga bude postavljen u središte zdravstvenog sistema, jer svaki čovjek ima pravo na zdravlje.

Sistem zdravstvene zaštite treba efikasno organizovati na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou, uz najveći stepen integrisanosti i očuvanja njegove  finansijske i institucionalne održivosti. „Evropa sad!“ stavlja poseban akcenat na decentralizaciju sistema u vidu  modernizacije postojećih kao i izgradnju novih zdravstvenih objekata u sjevernoj, centralnoj i južnoj regiji zemlje uz motivisanje medicinskog kadra za ostanak u zemlji.

Smatramo da je potrebno revidirati i, gdje je moguće, proširiti osnovni skup zdravstvenih usluga koji treba da bude jednako dostupan svim građanima uzevši naročito u obzir osjetljive grupacije stanovništva kao sto su žene u toku trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, predškolska i školska djeca, studenti, starije osobe i onkološki pacijenti.

Poseban značaj pridajemo mjerama povećanja nataliteta kroz poboljšanje životnog standarda, potpunu i kvalitetnu perinatalnu i neonatalnu zdravstvenu njegu, dodatnu podršku ostvarivanju prava na korišćenje metoda iz oblasti asistiranih reproduktivnih tehnologija, te socijalne programe podrške samohranim roditeljima i ugroženim porodicama, kao i programe dječije socijalne zaštite.

„Evropa sad!“ se zalaže da okosnicu strategije borbe protiv bolesti koje imaju veće socijalno-ekonomske posljedice, kao što su maligne, mentalne, zarazne bolesti ili bolesti zavisnosti, treba da predstavljaju jasno koncipirani javno-zdravstveni programi prevencije, ranog otkrivanja i psihološke podrške ovim ranjivim kategorijama.

Prioritet dajemo promociji zdravog načina života koju treba realizovati kroz dobro osmišljene kampanje podržane od strane zdravstvenih autoriteta i uglednih medijskih ličnosti, obezbjeđivanje boljih mogućnosti za bavljenje sportskim aktivnostima kao sastavnog dijela obrazovnih kurikuluma, rad na poboljšanju životne sredine, kao i podsticanje i osposobljavanje mladih za brigu o sopstvenom zdravlju.

U cilju unaprjeđenja kvaliteta usluga zdravstvenih ustanova zalažemo se za dalje poboljšanje finansijskog i socijalnog statusa zaposlenih, njihovu kontinuiranu edukaciju organizovanjem redovnih stručnih skupova, upućivanjem ljekara i drugog medicinskog kadra na usavršavanje u referentnim klinikama za specifične procedure, u cilju proširenja palete zdravstvenih usluga, kao i opredjeljivanjem posebnih finansijskih sredstava namijenjenih ljekarima na specijalizacijama  za učešće na akreditovanim naprednim kursevima i skupovima.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!